Molnkroppar

Under hösten 2015 påbörjade jag ett projekt om människokroppen. Detta arbete bottnar i en fascination som växt under flera år. Fascinationen av den mänskliga kroppen, av världen och av all natur som ryms i den. Jag vill visa på det som är vackert och på det som finns mitt ibland oss - nämligen människan. Jag vill lyfta de positiva känslorna kring sin egen kropp men samtidigt gestalta den ångest samhället kan ge oss. Genom en fiktiv verklighet och i en slags icke-realism skapar jag bilder som blir en yta av mina inre tankar kring kroppsideal. Projektet är pågående.

You may also like

Living forest
2016
Kominn heim
2016
Iceland bw
2017
No human
2016
Iceland
2016
Vad vi ser
2016
B
2016
Spreepark
2016
Back to Top